Vi har dyktige anleggsgartnere med gode plantekunnskaper og kretivevarige løsninger. Vi kan være behjelpelig med løsninger for både belegg, plener/ferdigplen, planter og lys.

Alt fra private hager, til offentlige parker og store veiprosjekter, skaper et samspill med naturen. Alle steder er det viktig å forstå viktigheten av grønne og gode miljømessige løsninger som virker positivt på de som skal ferdes og oppholde seg der…

Kontakt oss