Vi bygger og drifter små og store lekeplasser, og er opptatt av at lekemiljøene er trygge og gode for barna hvor de får utfolde seg fysisk i leken.

Vi kan også bistå med kontroll og vedlikehold av lekeplasser, og vi har ansatt en egen sertifisert lekeplassutstyrinspektør.

Kontakt oss