Vi har hatt mange oppdrag for hytteeiere med opparbeidelse av komplette uteområder og brygger. Vi er også behjelpelige med søknadsprosesser, planlegging osv.

Vi har båter, lektere og alt utstyr som trengs for å sikre effektiv bygging i et krevende miljø i og ved sjøen. Våre folk har lang erfaring med sjørelaterte byggeprosjekter.

Kontakt oss